quinta-feira, 25 de abril de 2024

Sabe porque a Tartaruga vive 100 anos?

Sabe porque a Tartaruga vive 100 anos?
Porque ela cuida só da vida dela!